آخرین اخبار
آرشیو
برگزاری اولین جلسه عقد تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مورخ 1/3/1403
1403/03/05
برگزاری اولین جلسه عقد تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مورخ 1/3/1403
انجام طرح تحقیقاتی مشترک بر روی توانبخشی از راه دور مختص بیماران نیازمند توانبخشی پس از ترخیص ، از اهم اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز در حوزه توانبخشی در سطح کشور است.
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی در سال 1403 در روز یکشنبه مورخ 16/2/1403
1403/02/17
برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی در سال 1403 در روز یکشنبه مورخ 16/2/1403
موضوعات : بررسی طرح های تحقیقاتی در مرحله داوری و طرح گرنت ارسالی در سامانه پژوهشیار و موارد پژوهشی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی در روز یکشنبه مورخ 20/12/1402
1402/12/21
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی در روز یکشنبه مورخ 20/12/1402
موضوعات : بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی و موارد پژوهشی
1402/03/24
"برترین‌های" دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصه بین المللی سازی تقدیر می شوند
معاون بین‌الملل و رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران از تقدیر "برترین‌های" دانشگاه در عرصه بین المللی سازی خبر داد و گفت: نخستین همایش بین الملل سازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بین تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود و الگویی برای دیگر دانشگاه ها خواهد بود.
اطلاعیه ها
آرشیو
میز خدمت الکترونیک
انتقادات و پیشنهادات
Template settings