کارشناس پژوهشی مرکز

 

 

 

نام ونام خانوادگی: هاله مصلائی

 

ایمیل : mosallaei.hiums.ac.ir

 

تلفن : ۲۲۲۲۷۱۲۴-۰۲۱ داخلی 195

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings