مشخصات هیئت موسس فعلی :
1 – دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی (دکترای تخصصی فیزیوتراپی) -  تمام وقت
2 – دکتر محمد کمالی (دکترای تخصصی آموزش بهداشت  و ارتقاء سلامت) -  تمام وقت
3 – دکتر بیژن فروغ (متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ) -  تمام وقت
4 – دکتر حسن سعیدی ( متخصص اعضای مصنوعی ) - نیمه وقت
5 – دکتر محمدصادق قاسمی (دکترای تخصصی بیومکانیک) -  نیمه وقت

 

لیست اخبار صفحه :1
برگزاری اولین جلسه عقد تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مورخ 1/3/1403

برگزاری اولین جلسه عقد تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی مورخ 1/3/1403

انجام طرح تحقیقاتی مشترک بر روی توانبخشی از راه دور مختص بیماران نیازمند توانبخشی پس از ترخیص ، از اهم اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز در حوزه توانبخشی در سطح کشور است.

"برترین‌های" دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصه بین المللی سازی تقدیر می شوند

"برترین‌های" دانشگاه علوم پزشکی ایران در عرصه بین المللی سازی تقدیر می شوند

معاون بین‌الملل و رئیس پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران از تقدیر "برترین‌های" دانشگاه در عرصه بین المللی سازی خبر داد و گفت: نخستین همایش بین الملل سازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بین تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای نخستین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود و الگویی برای دیگر دانشگاه ها خواهد بود.

۴۰ میلیارد حمایت ویژه معاونت تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌های علوم پزشکی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

۴۰ میلیارد حمایت ویژه معاونت تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ۴۰ میلیارد حمایت ویژه معاونت تحقیقات و فناوری به دانشگاه‌های علوم پزشکی در قالب دستورالعمل حمایت از پژوهشگران در نظر گرفته شده است.

Template settings