معاون پژوهشی مرکز

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر محمدرضا پوراحمدی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

ایمیل : pourahmadi.mriums.ac.ir

زمینه تدریس : کینزیولوژی و حرکت شناسی اندام فوقانی، اندام تحتانی و ستون فقرات

زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی

تلفن : ۲۲۲۲۷۱۲۴-۰۲۱ داخلی 196

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings