ریاست مرکز

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

مرتبه علمی: استاد

رزومه

ایمیل : ebrahimitakamjani.eiums.ac.ir

زمینه تدریس : اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی

زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی

تلفن : ۲۲۲۲۷۱۲۴-۰۲۱ داخلی ۱۰۴-۱۰۳

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings