مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۸ | 
نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با محور "تحول و نوآوری در علوم پزشکی" در تاریخ 12 تا 14 اردیبهشت 1397 در سالن همایشهای رازی برگزار می شود. آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات 15 دی 1396 می باشد.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت meduc19.behdasht.gov.ir مراجعه شود.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.58728.fa
برگشت به اصل مطلب