دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نقشه سایت Sitemap

 | تاریخ ارسال: 1399/12/10 | 
مرکز تحقیقات توانبخشی
‌اخبار پایگاه
صفحه اصلی
درباره ما
 
   تاریخچه و معرفی مرکز
     ارزش ها
     اهداف
     بازدید از مرکز
     برنامه استراتژیک

افراد
     ریاست مرکز
     معاون پژوهشی
     شورای عالی
     شورای پژوهشی
     پرسنل

پژوهش
     ارسال طرح های تحقیقاتی
     زمانبندی ارسال طرح ها
     هسته های پژوهشی
     مقاله ها

جلسات علمی و پژوهشی
     سخنرانی های علمی
     ژورنال کلاب
     
آرشیو سخنرانی های علمی

کارگاه های آموزشی
     ثبت نام کارگاه های آموزشی
     اطلاعات کارگاه های مرکز تحقیقات

آزمایشگاه و تجهیزات
     دستگاه ایزوکینتیک
وابستگی سازمانی
انتشارات

     بروشور مرکز
     مقاله های مرکز

لینک های مفید
     معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
      دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
      لینک ارسال پیام پژوهش
      سامانه نوپا
      فصلنامه توانبخشی نوین
      جلسات همفکری و شکوفایی (جهش)
      Function and Disability Journal
      فصلنامه توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی
      مجله پژوهش در علوم توانبخشی
      مجله مطالعات ناتوانی
      سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش
      صفحه اختصاصی مرکز در سامانه علم سنجی
فرم ها و آیین نامه ها

     فرم درخواست برگزاری کارگاه
تماس با ما
English