دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معاون پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 

نام ونام خانوادگی: دکتر رضا صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل : reza.salehiiums.ac.ir

تلفن :۲۲۲۲۷۱۲۴-۰۲۱ داخلی ۱۸۵

مشاهده رزومه