دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعات کارگاه های مرکز تحقیقات توانبخشی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 

مرکز تحقیقات توانبخشی مبتنی بر تجارب موفق سالهای گذشته کارگاه های آموزشی متناسب با نیاز و دانش محققین و دانشجویان غیر مهندسی مانند توانبخشی، تربیت بدنی، پزشکی ورزشی، ارگونومی و دیگر رشته های مشابه طراحی و ارائه می نماید. برای اطلاع از جزئیات دوره هایی که باز شده اند، لینک مربوط را دنبال نمایید.

  • تئوری و عملی مقدماتی الکترومیوگرافی سطحی 1
  • کارگاه الکترومیوگرافی سطحی 2
  • آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی و آشنایی با نرم افزار متلب (Matlab)
  • آشنایی بنیادی با اصول تکرارپذیری آماری
  • تئوری و عملی روشهای اندازه گیری با صفحات نیرو
  • تئوری و عملی آنالیز حرکت
  • کارگاه طراحی مدل کسب و کار
                                                            AWT IMAGE