دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ثبت نام کارگاه های آموزشی ثبت نام کارگاه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
کارگاه های آموزشی سال ۱۴۰۰
۵. 
وبینار ۱روزه "جستجو Pubmed" روز دوشنبه ۱ شهریورماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
۴. وبینار ۱روزه "Excel" روز دوشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
۳. وبینار ۱روزه "EndNote" روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
۲. وبینار ۱روزه "آشنایی با یادگیری ماشین و یادگیری عمیق و کاربرد آن در پزشکی" روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده و آقای مهندس جرکانی 
۱. کارگاه آموزشی آنلاین ۲روزه "چگونه مرور مطالعات انجام دهیم و سوال تحقیقاتی بنویسیم" روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
کارگاه های آموزشی سال ۱۳۹۸
۱. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

۲. کارگاه آموزشی "Endnote" روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط خانم دکتر شاه علی (ظرفیت تکمیل)

۳. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

۴. کارگاه آموزشی "Endnote" روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شاه علی 

۵. کارگاه آموزشی "آشنایی با استانداردهای نگارشی (CONSORT و STROBE)" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در سالن سمنار ۲، توسط آقای دکتر صالحی و خانم دکتر شنبه زاده

۶. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳، در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شنبه زاده (ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری)

۷. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳، در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شنبه زاده (ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری)