دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ثبت نام کارگاه های آموزشی ثبت نام کارگاه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
کارگاه های آموزشی سال ۱۴۰۰

۴. وبینار ۱روزه "Excel" روز دوشنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
۳. وبینار ۱روزه "EndNote" روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
۲. وبینار ۱روزه "آشنایی با یادگیری ماشین و یادگیری عمیق و کاربرد آن در پزشکی" روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده و آقای مهندس جرکانی 
۱. کارگاه آموزشی آنلاین ۲روزه "چگونه مرور مطالعات انجام دهیم و سوال تحقیقاتی بنویسیم" روز سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده
کارگاه های آموزشی سال ۱۳۹۸
۱. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

۲. کارگاه آموزشی "Endnote" روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط خانم دکتر شاه علی (ظرفیت تکمیل)

۳. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۳ توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

۴. کارگاه آموزشی "Endnote" روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳ در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شاه علی 

۵. کارگاه آموزشی "آشنایی با استانداردهای نگارشی (CONSORT و STROBE)" روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ در سالن سمنار ۲، توسط آقای دکتر صالحی و خانم دکتر شنبه زاده

۶. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳، در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شنبه زاده (ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری)

۷. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳، در سالن شهید برکم، توسط خانم دکتر شنبه زاده (ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری)