دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تاریخچه و معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 

مرکز تحقیقات توانبخشی در مهرماه سال 1384 به صورت مقدماتی آغاز به کار نمود. در اردیبهشت ماه سال 1386، موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردیده و از دی ماه 1386 با انتخاب رئیس مرکز به صورت رسمی آغاز به کار کرد، و در مردادماه سال1397 موافقت قطعی را دریافت نمود. این مرکز با بهره گیری از حضور اساتید مجرب و با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در زمینه تحقیقات توانبخشی بیومکانیک، علوم ورزش، علوم بالینی و اجتماعی فعالیت دارد.