دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 
شماره تماس کارشناس مرکز:
۰۲۱-۲۲۲۲۸۰۵۱(۱۹۵)
شماره تماس سرپرست آزمایشگاه مرکز:
۰۲۱-۲۲۲۲۸۰۵۱(۱۹۸)
شماره تماس معاون پژوهشی مرکز:
(۱۸۵)۰۲۱-۲۲۲۲۸۰۵۱
شماره تماس ریاست مرکز:
(۱۰۳)۰۲۱-۲۲۲۲۸۰۵۱
دورنگار:
۰۲۱-۲۲۲۲۹۴۶

آدرس ایمیل:
rrciums.ac.ir

آدرس:
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید نظری، کوچه نظام، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی

صندوق پستی:
۱۵۸۷۵-۴۳۹۱

AWT IMAGERRC location in Google Map.