دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1398/6/5 | 
شماره تماس کارشناس مرکز:
021-22228051(195)
شماره تماس سرپرست آزمایشگاه مرکز:
021-22228051(198)
شماره تماس معاون پژوهشی مرکز:
(185)021-22228051
شماره تماس ریاست مرکز:
(103)021-22228051
دورنگار:
021-2222946

آدرس ایمیل:
rrciums.ac.ir

آدرس:
تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید نظری، کوچه نظام، دانشکده توانبخشی، مرکز تحقیقات توانبخشی

صندوق پستی:
15875-4391