دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟"

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟" در روز شنبه مورخ 1398/10/21  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن شهید برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری می باشد و توسط خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/641/651/

کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته"

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" در روز شنبه مورخ 1398/10/14  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن شهید برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری می باشد و توسط خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/639/649/

آشنایی با استانداردهای نگارشی مقالات (CONSORT و STROBE)

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی یکروزه "آشنایی با استانداردهای نگارشی مقالات (CONSORT و STROBE)" در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن سمینار2 دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط آقای دکتر صالحی و خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/642/652/

کارگاه آموزشی EndNote

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی یکروزه EndNote در روز شنبه مورخ 1398/10/07  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن شهید برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط خانم دکتر شاه علی، استادیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود.
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/640/650/

فراخوان ارسال طرحهای تحقیقاتی رنک چهارم سال 98

 | تاریخ ارسال: 1398/8/22 | 
مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مرتبط با هسته‌‌های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات توانبخشی، حداکثر تا تاریخ 10 دی 1398 از طریق سیستم پژوهشیار می باشد.

کارگاه "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟"

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
کارگاه آموزشی یکروزه "​چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟" در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29  از ساعت 8 الی 13 در سالن برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:
https://rrc.iums.ac.ir/dform/616/622/

کارگاه آموزشی EndNote

 | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
کارگاه آموزشی یکروزه EndNote در روز شنبه مورخ 1398/08/25  از ساعت 8 الی 13 در سالن برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط خانم دکتر شاه علی، استادیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود.


 

کارگاه جستجوی پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
کارگاه "جستجوی پیشرفته" در تاریخ 1398/08/01 توسط خانم دکتر شنبه زاده، در سایت کامپیوتر (سالن برکم) برگزار می شود.
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید و جهت تحویل کارت به صورت حضوری حداکثر تا تاریخ 98/07/28 به مرکز تحقیقات توانبخشی مراجعه کنید:
https://rrc.iums.ac.ir/dform/604/608/

انتصاب دکتر رضا صالحی به عنوان معاون پژوهشی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1397/8/26 | 
جناب آقای دکتر ابراهیمی رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی، طی حکمی دکتر رضا صالحی را با حفظ سمت به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی انتخاب نمودند.

فراخوان ارسال طرحهای تحقیقاتی رنک چهارم سال 97

 | تاریخ ارسال: 1397/9/24 | 
مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مرتبط با هسته‌‌های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات توانبخشی، حداکثر تا تاریخ 5 دی 1397 از طریق سیستم پژوهشیار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
هسته‌های پژوهشی مصوب مرکز جهت استحضار به شرح ذیل می‌باشند:
  1. اختلالات گفتار و زبان
  2. اختلالات پا
  3. سرگیجه وضعیتی خوش خیم
  4. توانبخشی ستون مهره‌ها
  5. آنالیز حرکت