دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ریاست مرکز

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

AWT IMAGE

نام ونام خانوادگی: دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی

مرتبه علمی: استاد

ایمیل : ebrahimitakamjani.eiums.ac.ir

زمینه تدریس : اختلالات عصبی اسکلتی عضلانی، اصول فیزیولوژیک تمرین درمانی

زمینه تحقیقاتی : اختلالات ستون فقرات، خستگی عضلانی، تمرین درمانی

تلفن : ۲۲۲۲۷۱۲۴-۰۲۱ داخلی ۱۰۴-۱۰۳

مشاهده رزومه