دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟"

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟" در روز شنبه مورخ 1398/10/21  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن شهید برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری می باشد و توسط خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/641/651/