دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آشنایی با استانداردهای نگارشی مقالات (CONSORT و STROBE)

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی یکروزه "آشنایی با استانداردهای نگارشی مقالات (CONSORT و STROBE)" در روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن سمینار2 دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط آقای دکتر صالحی و خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/642/652/