دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه آموزشی EndNote

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
کارگاه آموزشی یکروزه EndNote در روز شنبه مورخ 1398/10/07  از ساعت 8:30 الی 13 در سالن شهید برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط خانم دکتر شاه علی، استادیار گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود.
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://rrc.iums.ac.ir/dform/640/650/