دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه ایران، پیشرو در انجام پژوهش های کاربردی گروه علوم پایه توانبخشی دانشگاه ایران، پیشرو در انجام پژوهش های کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/4 | 
  گروه علوم پایه توان بخشی دانشگاه ایران، پیشرو در انجام پژوهش های کاربردی
 
مدیر گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی ایران: اعضای گروه تمام سعی خود را برای انجام پژوهش های کاربردی و بین رشته ای وتولید محصول دانش بنیان به کار گرفتند.
علوم پایۀ پزشکی نام گروهی از رشته‌های علوم پایه است که هدف و کاربرد آن‌ها مستقیما" در خدمت علم پزشکی می‌باشد. به عبارتی دیگر، وجه مشترک علوم زیستی ، فیزیک ، شیمی با علوم پزشکی هستند وعمدتا  اشکال کاربردی علوم زیستی هستند.
تحقیقات بنیادین علوم پایه معمولاً صرفا به تولید دانش می انجامند اگر چه ممکن است که تحقیقات آنان بعدا جنبه کاربردی بیابد، بر خلاف تحقیقات علوم کاربردی که از ابتدا با هدف حل یک مشکل انجام می‌شوند.
به همین منظوربرای آشنایی بیشتر با یکی از گروه های علمی علوم پایه به نام گروه آموزشی علوم پایه توان بخشی؛ گفتگویی با مدیر این گروه در دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، خانم دکتر بهنوش وثاقی؛ انجام گرفته است.
 لطفا اشاره ای به تاریخچه و معرفی گروه داشته باشید؟
گروه علوم پایه توان بخشی از بدو تاسیس دانشکده علوم توان بخشی در سال ۱۳۵۲ در دانشکده راه اندازی شده است. ابتدا این گروه تحت عنوان گروه علوم انسانی و معارف اسلامی شروع به کار کرده و از سال ۱۳۵۵ به نام گروه علوم پایه تغییر نام داد و در اواخر دهه هشتاد گروه علوم پایه توان بخشی نامیده شد.
پیش از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه علوم پایه توان بخشی اولین گروه رسمی دانشکده علوم توان بخشی و رفاه اجتماعی آن زمان بود که با نام "گروه دروس عمومی" از اعضای هیئت علمی زبده و با تخصص های متفاوت که همه دارای مدرک دکترا بودند شکل گرفته بود. سپس با تلاش اعضای هیئت علمی، دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های مختلف کارشناسی موجود در دانشکده یکی پس از دیگری تاسیس شد.
این گروه علی رغم نداشتن دانشجو توانسته است، چندین بارمقام های اول تا سوم را در بین گروه های هشت گانه آموزشی دانشکده از نظر چاپ مقالات پژوهشی کسب کند و در عین حال تعداد بسیار زیادی تحقیقات مستقل توسط اعضای هیئت علمی در حال انجام می باشد. 
در حال حاضر این گروه شامل ۶ نفر می باشد که از این تعداد یک نفر استاد، سه نفر دانشیار و دو نفر استادیار هستند .
درباره مهمترین اهداف، برنامه ها و استراتژی های گروه صحبت بفرمایید؟
با توجه به تنوع تخصص های اعضای گروه علوم پایه توان بخشی، مهمترین اهداف این گروه ارائه دروس مرتبط با تخصص اعضاء گروه، افزایش همکاری با مرکز تحقیقات توان بخشی و سایر گروه های دانشکده برای انجام پروژه های تحقیقاتی مستقل و یا دانشجویی در قالب پایان نامه یا تحقیق مستقل دانشجویی است تا بدینوسیله به افزایش سطح کیفیت تحقیقات دانشکده کمک شود.
همچنین اعضای گروه با انتشار کتب درسی به زبان فارسی و انگلیسی در صدد تهیه منابعی برای دانشجویان گروه های توان بخشی هستند. با توجه به ارتباطاتی که اعضای گروه با سایر گروه ها در دانشگاه های داخلی و خارجی دارند، یکی دیگر از اهداف این گروه تامین مالی برای انجام پژوهش های کاربردی و بین رشته ای است که در نهایت منجر به تولید محصول دانش بنیان شود.
 استفاده از روش های نوین تدریس و همکاری در تدریس دروس بین رشته ای از دیگر اهداف این گروه است.
برای تحقق اهداف دانشگاه نسل نو، چه اقداماتی در گروه شما انجام شده است؟
اعضای گروه تاکنون چندین جلسه در مورد آشنایی اعضای دانشکده با مفاهیم دانشگاه نسل سوم در جلساتی موسوم به جهش با همکاری مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار کرده است.
همچنین کارگاه های خلق ثروت و کارگاه برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان جدید الورود در مورد کارآفرینی هر سال توسط اعضای گروه علوم پایه برگزار می شود.
گروه علوم پایه در راستای پاسخگویی اجتماعی چگونه رسالت خود را ایفا کرده است؟
از آنجایی که این گروه فاقد دانشجو و ارائه خدمات درمانی است به صورت همکاری با سایر گروه ها به این امر اقدام کرده است و هر کمکی که از اعضای گروه خواسته شده است بی دریغ انجام شده است.
آیا در گروه شما به حوزه فناوری های نوین هم توجه شده است؟
بله، در زمینه توانبخشی از راه دور (Telerehab) اقدامات مشترکی با مرکز تحقیقات موفقیان در جریان است. در این راستا پایان نامه و پروژه های مشترک برای ارزیابی سنسورها با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و تربیت مدرس در حال انجام است. در عین حال پایان نامه دکترا در زمینه فیزیوتراپی از راه دور برای بیماران کرونایی در حال اجرا می باشد.
 برای پیشبرد اهداف گروه چه انتظاراتی از مسوولان انشگاه دارید؟
گروه علوم پایه توانبخشی، یک گروه آموزشی بین بخشی است و واحدها و دروس غیر تخصصی سایر گروه ها باید توسط این گروه آموزشی یا با نظارت این گروه آموزش داده شود.
لذا انتظار می رود که  واحدهای آموزشی در دانشکده توانبخشی توسط متخصصین دارای مدارک تحصیلی رسمی مرتبط با واحد درسی تدریس شود.
حتی اگر داخل گروه آموزشی افرادی هستند که ادعای تجربه آموزشی آن واحد را دارند، آن افراد باید گواهی صلاحیت آموزشی خود را از گروه های مرجع دانشگاه، مثل گروه آمار زیستی، گروه آناتومی و اعصاب دریافت کنند و سپس به گروه معرفی شوند تا تقسیم دروس فوق توسط این گروه به آنها واگذار شود.
همچنین پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی که باید هم مشاور تحقیقاتی و هم مشاور موضوع تخصصی را داشته باشند، معمولا در گروه ها هر دو تخصص را از داخل افراد گروه خود انتخاب می کنند. بدین ترتیب، پایان نامه ای که دفاع می شود بدون حضور افراد سایر گروه های دانشکده برگزار، تایید و دفاع می شود (بجز داور خارجی). این امر می تواند به افت روش های تحقیقاتی و آماری پایان نامه ها منجر شود و انتظار می رود از توان سایر گروه ها و از جمله گروه علوم پایه نیز استفاده شود.
 از طرفی دیگر، همانطور که از نام پروژه های تحقیقاتی پیداست باید با مشارکت متخصصین تحقیق همراه باشد. زیرا بخش اعظم پروژه های تحقیقاتی به کارهای غیر موضوعی مربوط است و پروژه ها نیز باید از همراهی افراد واجد صلاحیت بهره مند شوند، حال آنکه اکنون این پروژه ها فقط با همکاری افراد داخل یک گروه از ابتدا تا انتها شامل محاسبات و تحلیل های آماری انجام می شود.
به همین دلیل در بررسی های انجام شده از پایان نامه ها، بیش از ۷۰ درصد روش های آماری استفاده شده در پروژه ها و پایان نامه ها فقط به آزمون t و کا اسکور اختصاص دارد که در اکثر موراد سبب افت کیفیت آنها شده است.
پایان گفتگو: ره نورد
با همکاری مسئول روابط عمومی دانشکده توانبخشی: خانم بدری