دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برگزاری کارگاه آموزشی  آنلاین ۲روزه

 | تاریخ ارسال: 1400/2/20 | 
کارگاه آموزشی  آنلاین ۲روزه "چگونه مرور مطالعات انجام دهیم و سوال تحقیقاتی بنویسیم" در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط خانم دکتر شنبه زاده استادیار مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود.
ثبت نام