دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جلسه شورای عالی فناوری سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 
جلسه شورای عالی فناوری سلامت در روز دوشنبه مورخ ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ با حضور دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه، دکتر متولیان معاون تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران در سالن شورا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری: این جلسه در خصوص تصمیم گیری شرایط و استقرار شرکتهای مرکز رشد در پارک علم و فناوری دانشگاه در ساختمان شقایق و مشکین دشت برگزار گردید و تصمیماتی در این خصوص توسط ریاست محترم دانشگاه اتخاذ گردید.
در ادامه دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه در خصوص پارک علم و فناوری دانشگاه و برنامه های کوتاه مدت یک ساله تا سه ساله به مواردی اشاره کرد و در پایان دستور منعقد کردن تمامی قراردادهای مربوط به استقرار شرکت ها در ساختمان شقایق و پارک علم و فناوری مشکین دشت را دادند.