دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آغاز برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های سلامت در دانشگاه ها

 | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 
با توجه به اهمیت اثربخشی طرح های پژوهشی مصوب دانشگاه، "برنامه ارزشیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور" از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چند دانشگاه کشور به مرحله اجرا درآمده و دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از دانشگاه های اجرا کننده این برنامه انتخاب شده است.
بنابراین از کلیه اعضای محترم هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاه دعوت به عمل می آید که ضمن مطالعه دقیق فایل های دعوت از پژوهشگران و راهنمای پژوهشگران، در صورتی که پژوهش های ایشان واجد شرایط ذکر شده بود، نسبت به تکمیل فرم شماره ۱ و ارسال آن همراه با مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به نشانی ایمیل research.kteiums.ac.ir اقدام نمایند.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر لطفا با آقای قلی زادگان (تلفن: ۸۶۷۰۵۰۰۴) تماس حاصل فرمایید. برای دریافت فایل ها، لطفا بر روی عناوین زیر کلیک نمایید: