• 1401/09/13 - 12:44
  • - تعداد بازدید: 43
  • - تعداد بازدید کنندگان: 42
  • Study time: کمتر از یک دقیقه
کارگاه های آموزشی تخصصی در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار می شود.

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می کند:

9469.mp3 مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی برگزار می کند:

بدینوسیله به اطلاع می رساند مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی با همکاری گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درنظر دارد کارگاه های آموزشی زیر را به صورت حضوری در کتابخانه مرکزی این دانشگاه (و همزمان به صورت مجازی) برگزار نماید. از تمامی علاقمندان دعوت می شود جهت ثبت نام در کارگاه مورد علاقه ی خود به سامانه جامع کارگاه های دانشگاه مراجعه نمایند.

  • Newsgroup :
  • News code : 9469
کپی لینک کوتاه:
key words
مدیر سایت
خبرنگار

مدیر سایت

کامنت‌ها

0 کامنت برای این مطلب وجود دارد

کامنت

Template settings