دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مطالب دسته‌بندی شده در موضوعات پایگاه

نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ
:: سمینارها، کنفرانس ها و کنگره ها:
:: نوزدهمین کنگره سراسری انجمن علمی اپتومتری ایران - ۱۳۹۵/۵/۱۰ -
:: دوازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز در آبان 1395 - ۱۳۹۵/۵/۱۰ -
:: سمینار رازداری پزشکی - ۱۳۹۴/۹/۲۵ -
:: سمینار برنامه پزشک پژوهشگر - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: برنامه پزشک پژوهشگر - ۱۳۹۴/۹/۱ -
:: اطلاعیه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت - ۱۳۹۴/۵/۳۰ -
:: ثبت نام در بیست و یکمین جشنواره علوم پزشکی رازی - ۱۳۹۴/۵/۲۴ -
:: چهاردهمین کنگره شنوایی شناسی ایران - ۱۳۹۳/۶/۹ -
:: یازدهمین کنگره سراسری ارتوز و پروتز ایران - ۱۳۹۳/۶/۲ -
:: چهاردهمین سمینار ملی و اولین سمینار بین المللی فیزیوتراپی ستون فقرات - ۱۳۹۲/۹/۲۰ -
:: سومین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در توانبخشی - ۱۳۹۲/۸/۸ -
:: کنفرانس اینترنتی توانبخشی در آسیب نخاعی - ۱۳۹۲/۸/۷ -