مرکز تحقیقات توانبخشی- ژورنال کلاب
ژورنال کلاب تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۵ | 
هدف از این ژورنال‌کلاب، آگاهی از یافته‌های جدید، ایده گرفتن از مقالات و استفاده از هر نکته مفید در آنها است تا بتوانیم برای نگارش بهتر مقالات از آن ایده‌ها الهام بگیریم. این جلسات هفتگی است و موضوعات بطور تخصصی در زمینه بیومکانیک با نگاه کاربردی در رشته های مرتبط انتخاب می شوند. گرایش های علوم توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، ارتوز و پروتز)، حرکت شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، و مهندسی پزشکی از حوزه های مرتبط کاربردی بیومکانیک در این مباحث هستند. در ارائه ها، به همه نکات مهم مقاله از جمله موارد زیر توجه می‌شود:
 • نحوه نگارش انگلیسی و ایده گرفتن از عبارات خوب
 • شیوه بحث و استدلال
 • نحوه طراحی نمودارها و ابتکارات گرافیکی
 • روشهای نوین محاسباتی و آماری
 • ایده های الهام‌بخش و مفید
 • در درجه اول، ارائه کننده قصد دارد مقاله موردنظرش را بهتر بفهمد و بیشتر درگیر آن شود. و بعد، دیگران را نیز در این تجربه خوب سهیم کند. لذا مقالات را به گونه ای انتخاب می کند که خودش به خواندن و درک آن بسیار علاقمند باشد. علاقمندان به ارائه، مقاله مورد نظر را ارسال نمایند تا در برنامه قرار گیرد. شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است و موجب پربارتر شدن جلسه می‌شود. پیوند مقاله مورد بحث جلسه آتی در جدول قرار دارد تا شرکت‌کنندگان در صورت تمایل پیش‌مطالعه داشته باشند.
   

  -- ژورنال کلاب برای همه شرکت کنندگان الهام بخش خواهد بود --

   
  ارائه دهنده تاریخ مقاله
  ۲۶ دکتر بوذری ۹۶/۱۲/۱۴ Ferrarin, M., M. Rabuffetti, M. Bacchini, A. Casiraghi, A. Castagna, A. Pizzi, and A. Montesano, Does gait analysis change clinical decision-making in poststroke patients? Results from a pragmatic prospective observational study. Eur J Phys Rehabil Med, 2015. 51(2): p. 171-84. (link)
  ۲۵ خانم میراحمدی ۹۶/۱۲/۷ Newell, D., Concepts in the study of complexity and their possible relation to chiropractic health care: a scientific rationale for a holistic approach. Clinical Chiropractic, 2003. 6(1): p. 15-33. (link)
  ۲۴ خانم مرادی ۹۶/۱۱/۲۳ Hidler, J.M. and W.Z. Rymer, Limit cycle behavior in spasticity: analysis and evaluation. IEEE Transactions on Biomedical engineering, 2000. 47(12): p. 1565-1575. (link)
  ۲۳ خانم گلمحمدی ۹۶/۱۱/۱۶ Lyle, M.A., F.J. Valero-Cuevas, R.J. Gregor, and C.M. Powers, Control of dynamic foot-ground interactions in male and female soccer athletes: Females exhibit reduced dexterity and higher limb stiffness during landing. Journal of Biomechanics, 2014. 47(2): p. 512-517. (link)
  ۲۲ خانم فرزادی ۹۶/۱۱/۲ Winter, S.L. and J.H. Challis, Classifying the variability in impact and active peak vertical ground reaction forces during running using DFA and ARFIMA models. Human Movement Science, 2017. 51: p. 153-160. (link)
  ۲۱ خانم میراحمدی ۹۶/۱۰/۲۵ Boehm, W.L. and K.G. Gruben, Post-Stroke Walking Behaviors Consistent with Altered Ground Reaction Force Direction Control Advise New Approaches to Research and Therapy. Translational Stroke Research, 2016. 7(1): p. 3-11. (link)
  ۲۰ خانم مرادی ۹۶/۱۰/۱۸ Beurskens, R., J.M. Wilken, and J.B. Dingwell, Dynamic stability of individuals with transtibial amputation walking in destabilizing environments. Journal of Biomechanics, 2014. (link)
  ۱۹ خانم گلمحمدی ۹۶/۱۰/۱۱ Ambegaonkar, J.P., S.J. Shultz, D.H. Perrin, R.J. Schmitz, T.A. Ackerman, and M.R. Schulz, Lower body stiffness and muscle activity differences between female dancers and basketball players during drop jumps. Sports Health, 2011. 3(1): p. 89-96. (link)
  ۱۸ دکتر حکمت ۹۶/۱۰/۴ Kitano, H., Systems biology: a brief overview. Science, 2002. 295(5560): p. 1662-1664. (link)
  ۱۷ خانم فرزادی ۹۶/۹/۲۰ Muniz, A.M.S. and J. Nadal, Application of principal component analysis in vertical ground reaction force to discriminate normal and abnormal gait. Gait & Posture, 2009. 29(1): p. 31-35. (link)
  ۱۶ دکتر بوذری ۹۶/۹/۱۳ Kuczyński, M. and B. Ostrowska, Understanding falls in osteoporosis: The viscoelastic modeling perspective. Gait & Posture, 2006. 23(1): p. 51-58. (link)
  ۱۵ دکتر سنجری ۹۶/۸/۲۲ Shirazi, A.H., M.R. Raoufy, H. Ebadi, M. De Rui, S. Schiff, R. Mazloom, S. Hajizadeh, S. Gharibzadeh, A.R. Dehpour, and P. Amodio, Quantifying memory in complex physiological time-series. PloS one, 2013. 8(9): p. e72854. (link)
  ۱۴ خانم میراحمدی ۹۶/۸/۱۵ Barroso, F.O., D. Torricelli, F. Molina-Rueda, I.M. Alguacil-Diego, R. Cano-de-la-Cuerda, C. Santos, J.C. Moreno, J.C. Miangolarra-Page, and J.L. Pons, Combining muscle synergies and biomechanical analysis to assess gait in stroke patients. Journal of Biomechanics, 2017. (link)
  ۱۳ خانم مرادی ۹۶/۸/۱ Bruijn, S.M., O.G. Meijer, P.J. Beek, and J.H. van Dieën, Assessing the stability of human locomotion: a review of current measures. Journal of The Royal Society Interface, 2014. 11(90). (link)
  ۱۲ خانم گلمحمدی ۹۶/۴/۱۷ Wilson, J.M. and E.P. Flanagan, The role of elastic energy in activities with high force and power requirements: a brief review. The Journal of Strength & Conditioning Research, 2008. 22(5): p. 1705-1715. (link)
  ۱۱ دکتر سنجری ۹۶/۴/۱۰ Royeen, C.B., Chaotic occupational therapy: Collective wisdom for a complex profession. American Journal of Occupational Therapy, 2003. 57(6): p. 609-624. (link)
  ۱۰ خانم چرخیان ۹۶/۳/۲۷ Papi, E., P.J. Rowe, and V.M. Pomeroy, Analysis of gait within the uncontrolled manifold hypothesis: Stabilisation of the centre of mass during gait. Journal of Biomechanics, 2015. 48(2): p. 324-331. (link)
  ۹ خانم فرزادی ۹۶/۳/۲۰ Mei, Z., G. Zhao, K. Ivanov, Y. Guo, Q. Zhu, Y. Zhou, and L. Wang, Sample entropy characteristics of movement for four foot types based on plantar centre of pressure during stance phase. BioMedical Engineering OnLine, 2013. 12(1): p. 101. (link)
  ۸ خانم بوذری ۹۶/۳/۶ Beerse, M. and J. Wu, Comparison of whole-body vertical stiffness and leg stiffness during single-leg hopping in place in children and adults. Journal of Biomechanics, 2017. 56: p. 71-75. (link)
  ۷ خانم مرادی ۹۶/۲/۳۰ Dingwell, J.B. and H.G. Kang, Differences between local and orbital dynamic stability during human walking. Journal of Biomechanical Engineering, 2007. 129(4): p. 586-593. (link)
  ۶ خانم گلمحمدی ۹۶/۲/۱۶ Butler, R.J., H.P. Crowell, and I.M. Davis, Lower extremity stiffness: implications for performance and injury. Clinical Biomechanics, 2003. 18(6): p. 511-517. (link)
  ۵ خانم چرخیان ۹۶/۲/۲ Morrison, A., D. McGrath, and E.S. Wallace, Motor abundance and control structure in the golf swing. Human Movement Science, 2016. 46: p. 129-147. (link)
  ۴ خانم فرزادی ۹۶/۱/۲۶ Giacomozzi, C., F. Martelli, A. Nagel, A. Schmiegel, and D. Rosenbaum, Cluster analysis to classify gait alterations in rheumatoid arthritis using peak pressure curves. Gait & Posture, 2009. 29(2): p. 220-224. (link)
  ۳ خانم مرادی ۹۵/۱۲/۱۴ Gritli, H., N. Khraeif, and S. Belghith. Cyclic fold bifurcation route to chaos in passive bipedal walking. 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Funchal, Madeira-Portugal. 2010. (link)
  ۲ خانم حکمت ۹۵/۱۲/۷ Decker, L.M., F. Cignetti, and N. Stergiou, Complexity and human gait. Rev Andal Med Deporte, 2010. 3(1): p. 2-12. (link)
  ۱ خانم بوذری ۹۵/۱۱/۳۰ Nigg, B.M. and W. Liu, The effect of muscle stiffness and damping on simulated impact force peaks during running. Journal of Biomechanics, 1999. 32(8): p. 849-856. (link)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.35368.62038.fa
برگشت به اصل مطلب