مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
فراخوان ارسال طرحهای تحقیقاتی رنک سوم سال 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مرتبط با هسته‌‌های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات توانبخشی، حداکثر تا تاریخ 30 مهر 1397 از طریق سیستم پژوهشیار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
هسته‌های پژوهشی مصوب مرکز جهت استحضار به شرح ذیل می‌باشند:
  1. اختلالات گفتار و زبان
  2. اختلالات پا
  3. سرگیجه وضعیتی خوش خیم
  4. توانبخشی ستون مهره‌ها
  5. آنالیز حرکت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.59159.fa
برگشت به اصل مطلب