مرکز تحقیقات توانبخشی- [اخبار پایگاه]
فراخوان ارسال طرحهای تحقیقاتی رنک چهارم سال 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۴ | 
مهلت ارسال طرح های تحقیقاتی مرتبط با هسته‌‌های پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات توانبخشی، حداکثر تا تاریخ 5 دی 1397 از طریق سیستم پژوهشیار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.
هسته‌های پژوهشی مصوب مرکز جهت استحضار به شرح ذیل می‌باشند:
  1. اختلالات گفتار و زبان
  2. اختلالات پا
  3. سرگیجه وضعیتی خوش خیم
  4. توانبخشی ستون مهره‌ها
  5. آنالیز حرکت
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات توانبخشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=87.30087.59159.fa
برگشت به اصل مطلب