مرکز تحقیقات توانبخشی

آقای دکتر محمد علی سنجری
پست الکترونیکsanjarima [at] alum.sharif.edu
رشته تحصیلیدکترای تخصصی بیومکانیک
پست سازمانیمعاون پژوهشی
نشانی صفحه شخصیhttp://www.sanjari.ir/site/
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]