مرکز تحقیقات توانبخشی

آقای دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
پست الکترونیکebrahimi.pt [at] gmail.com
رشته تحصیلیدکترای تخصصی فیزیوتراپی
پست سازمانیریاست دانشکده علوم توانبخشی و مرکز تحقیقات توانبخشی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]