مرکز تحقیقات توانبخشی

آقای دکتر محمد صادق قاسمی
پست الکترونیکghasemi.m [at] iums.ac.ir
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]