مرکز تحقیقات توانبخشی

آقای دکتر محمد کمالی
پست الکترونیکkamali.m [at] iums.ac.ir
رشته تحصیلیدکترای تخصصی بهداشت
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]