مرکز تحقیقات توانبخشی

آقای دکتر حسن سعیدی
پست الکترونیکsaeedi.h [at] iums.ac.ir
رشته تحصیلیارتوز- پروتز
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]