دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ثبت نام کارگاه های آموزشی ترم مهر سال 1398 ثبت نام کارگاه های آموزشی ترم مهر سال 1398

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 
1. کارگاه آموزشی "جستجوی پیشرفته" روز چهارشنبه مورخ 1398/08/01از ساعت 8 الی 13 توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت تکمیل)

2. کارگاه آموزشی Endnote روز شنبه 1398/08/25 از ساعت 8 الی 13 توسط خانم دکتر شاه علی (ظرفیت تکمیل)

3. کارگاه آموزشی "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنبم؟" روز شنبه 1398/08/29 از ساعت 8 الی 13 توسط خانم دکتر شنبه زاده (ظرفیت 20 نفر)