دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مأموریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مأموريت مرکز به عنوان اولين مرکز تحقيقاتی توانبخشی پيشرو اين است که با رهبری، هدايت، مشاوره و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش شود تا با تکميل حلقه های علم، تحقيق، فناوری، توليد و بهره برداری از دانش حاصله، زمینه های ارتقاء سلامت افراد دارای ناتوانی در ايران و گسترش مرزهای دانش در این حیطه  فراهم شود.

 

اهداف اصلی

 • انجام پروژه های کاربردی و بنيادی در زمينه علوم توانبخشی، مداخلات بالينی توانبخشی، پژوهشهای اجتماعی توانبخشی، مهندسی توانبخشی و بيومکانيک
 • ايجاد پل بين رشته ای در تحقيقات مشترک با سایر رشته ها
 • تدوين و راهبری استانداردهای تجهيزات توانبخشی و ارائه آموزش های مرتبط
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوعات فوق
 • ارتباطات بين المللی و آموزش و تحقيق مشترک با ديگر کشورها به خصوص کشورهای همسايه

اهداف فرعی

 • آموزش نيروی انسانی محقق در زمينه توانبخشی
 • جذب پژوهشگران توانمند
 • همکاری با سایر مراکز تحقيقاتی و آموزشی
 • توسعه تجهيزات فنی و توانبخشی
 • هدفمند نمودن تحقيقات و هدايت پژوهش ها در جهت اولويت های تعیین شده در مرکز
 • تهيه بانک اطلاعاتی پژوهش های انجام شده در حیطه توانبخشی در کشور
 • ارائه مشاوره در امر سياستگزاری ها و تصميم سازی ها

باور ها و ارزشهای مرکز

 • ارزشهای حاکم بر مرکز تحقيقات توانبخشی مبتنی بر محورهای زير است:
 • ارزشهای والای انسان
 • مشارکت صاحبان منافع در توسعه تحقيقات مرتبط
 • مشتری محوری
 • کارايی و اثر بخشی 
 • رعايت اخلاق پزشکی و حرفه ای در عرصه فعاليت ها
 • توسعه پايدار بر پايه دانايی
 • دقت و سرعت لازم

رسالت مرکز تحقيقات توانبخشی
رسالت مرکز تحقيقات توانبخشی، توليد و گسترش علم، فناوری از طريق طراحی و انجام پژوهش‌های بنيادی و کاربردی در زمينه توانبخشی، به منظور يافتن راه‌حل های مناسب و توانمند سازی جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بين المللی برای ارتقای کيفيت برنامه های توانبخشی و در نتيجه ارتقاء کيفيت زندگی افراد دارای ناتوانی می باشد. اين مرکز خدمات خود را به روش های زير ارائه می کند:

 • انجام تحقيقات در زمينه های مختلف توانبخشی
 • معرفی جايگاه و اهميت مفاهيم توانبخشی
 • شناخت و تقويت انگيزه های تحقيقاتی
 • معرفی زمينه های کاربرد نتايج تحقيقات توانبخشی
 • فراهم ساختن شواهد لازم برای تصميم گيری مستدل در توانبخشی
 • پيشنهاد خط مشی ها و سياست های توسعه توانبخشی
 • تعيين استانداردها و ضوابط ارزشيابی توانبخشی
 • مشارکت در ارائه دستاوردهای علوم توان

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر