دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه "چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟"

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱۸ | 
کارگاه آموزشی یکروزه "​چگونه عنوان تحقیقاتی انتخاب کنیم؟" در روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29  از ساعت 8 الی 13 در سالن برکم دانشکده توانبخشی توسط مرکز تحقیقات توانبخشی برگزار می شود. این کارگاه توسط خانم دکتر شنبه زاده، هیئت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس می شود. 

متقاضیان جهت ثبت نام می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند:
http://rrc.iums.ac.ir/dform/616/622/