دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارگاه جستجوی پیشرفته

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۰ | 
کارگاه "جستجوی پیشرفته" در تاریخ 1398/08/01 توسط خانم دکتر شنبه زاده، در سایت کامپیوتر (سالن برکم) برگزار می شود.
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایید و جهت تحویل کارت به صورت حضوری حداکثر تا تاریخ 98/07/28 به مرکز تحقیقات توانبخشی مراجعه کنید:
http://rrc.iums.ac.ir/dform/604/608/