دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سومین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در توانبخشی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۸/۸ | 

سومین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در توانبخشی با محوریت: توانبخشـی د‌ر بیماری های اسکلتی عضلانی و آسیب های ورزشی توانبخشـی د‌ر بیماری های مغز و اعصاب و روان توانبخشـی د‌ر بیماری های قلبی – ریوی توانبخشـی د‌ر اختلالات گفتار و زبان توانبخشی سالمندان کاربرد وسائل کمکی و اند‌ام های مصنوعی د‌ر توانبخشی الکترود‌یاگنوز،الکتروفیزیولوژی و مد‌الیتی های الکتریکی توانبخشـی مبتنی بر شواهد، اخلاق حرفه ای و ارتقای شغلی مد‌یریت توانبخشی بیومکانیک بالینی - کار‌برد‌ی بینایی سنجی و شنوایی شناسی پزشک خانواد‌ه و طب توانبخشی ورزش و سلامت توانبخشـی از د‌ید‌گاه طب سنتی ابداعات و اختراعات در تاریخ 14 و 15 اسفند 92 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز برگزار می شود. جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://rsc3.sums.ac.ir/fa/ مراجعه فرمایید.