دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دسترسی مجدد دانشگاه های وزارت بهداشت به پایگاه UpToDate

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۱۴ | 

 

به اطلاع می رساند با پیگیری های صورت گرفته دسترسی دانشگاه های وزارت بهداشت به پایگاه UpToDate مجددا برقرار شده است. برای استفاده از امکانات این پایگاه به آدرس www.uptodate.com از طریق سیستم های محدوده دانشگاه مراجعه فرمایید.